Intelligent Automation

Intelligent Automation by NORIAN ökar effektiviteten, minskar antalet fel och sparar värdefull tid. Med NORIAN Automation Platform, ger vi Er Ert eget virtuella arbetsteam I molnet. Vår plattform kombinerar mjukvarurobotar med en flexibel molnbaserad service modell. Den kan enkelt integreras med din befintliga infrastruktur för ett framtidssäkra Era affärer. Att skaffa sig ett tekniskt försprång i intelligent automatisering blev precis väldigt mycket enklare.

Kom igång direkt!

Vår Automation as a Service modell gör dyra IT-integrationsprojekt överflödiga.

Koncentrera Er på affärerna

Mjukvarurobotar jobbar för full fart med att avlasta Er och Era resurser.

Spara tid och pengar

Även delvis automatiserade processer kan skapa besparingar på 80% på 10 % av tiden.

Flexibelt och skalbart

Vi agerar snabbt på förändringar. En ny virtuell medarbetare är på plats inom 24 timmar.

Hur jobbar en mjukvarurobot?

Robotic Process Automation (RPA) är en innovativ teknologi som just nu används för att automatisera processer i många av världens mest framgångsrika företag. Varken integrationer eller interface mellan befintliga system påverkas eftersom mjukvaruroboten utför arbetsuppgifter som normalt skulle ha utförts av en medarbetare, fast till en bråkdel av en dennes kostnad. Vissa avvikelser och affärsbeslut som kräver en mänsklig bedömning hanteras fortsatt av de mänskliga medarbetarna i teamet. Ju fler processer du automatiserar, desto större kostnadseffektivitet uppnår du.

Mjukvarurobotar passar extra bra för…

 • Arbetsuppgifter med tydligt definierade regler och beslutspunkter.
 • Arbetsuppgifter med höga volymer som tar lång tid att utföra.
 • Arbetsuppgifter som är repetitiva och inte tillför något värde i sig.
 • Arbetsuppgifter som utförs på ett eller flera olika system i olika miljöer.

Ditt virtuella arbetsteam i molnet

Utöver att vara extremt motiverade och lojala medarbetare 24/7, är Era virtuella medarbetare helt underhållsfria. Vi övervakar kontinuerligt deras arbete och effektivitet och koordinerar optimeringen av dessa resurser tillsammans med Er. Du kommer inte heller ha något behov av att utbilda eller anställa personal för avancerad robotprogrammering, eftersom våra experter tar hand om jobbet med att lära upp din virtuella medarbetare med utgångspunkt från Era processbeskrivningar. När väl din nya teammedlem är på plats kommer du att märka att han inte tar mycket plats, utan snarare är blyg figur som föredrar att arbeta i bakgrunden med att understödja Era mänskliga teammedlemmar genom att ta över trist och repetitivt arbete.

Vår Automation as a Service (AaaS) modell, låter Er slippa besvärliga IT integrationer. Vi har en mycket stark säkerhet runt både miljön som mjukvarurobotarna arbetar i och för de förbindelser vi upprättar mellan NORIAN och Era IT-system, vilket för oss är en självklarhet när det handlar om automatisering av Era kritiska affärsprocesser.

Oavsett om ett företag föredrar en molnbaserad modell, en egen installation eller en hybrid av dessa, hjälper vi Er gärna att börja bygga upp Ert virtuella arbetsteam.

Intelligent Automation…

 • …reducerar kostnader och ökar effektivitet.
 • …reducerar den tid det tar för arbetsuppgiften att utföras.
 • …reducerar fel och eliminerar misstag.
 • …reducerar svarstider och ledtider.
 • …förbättrar process kvaliteten.
 • …förbättrar konkurrenskraften.
 • …förbättrar övergripande den digitala miljön genom högre datakvalitet.
 • …förbättrar medarbetarnas tillfredställelse.

En framtidssäker plattform för Era processer

Den senaste tiden har utvecklingen av avancerad teknik inom t.ex. Machine Learning och ständigt förbättrad datakapacitet, lett till utveckling av nya spännande affärsapplikationer. Våra experter adderar kontinuerligt ny funktionalitet till NORIAN Automation Platform baserat på dessa nya teknologier, som alla våra plattforms kunder får tillgång till.

Idag börjar företag utforska hur man kan analysera och dra slutsatser av sitt eget data på ett bättre och mer effektivt sätt. Genom att automatisera dataanalysen, så kan våra kunder t. ex. upptäcka bedrägeriförsök eller ekonomisk brottslighet i realtid och agera innan någon skada uppstår. Andra kunder förbättrar sina kunders kundnöjdhet genom att automatisera en försvarlig del av all e-post korrespondens. Viss redovisning och bokföring kommer snart att vara helt automatiserad. Artificiell intelligens kommer att revolutionera framtidens affärs- och ledningsprocesser. Med NORIAN Automation Platform, är du framtidssäkrad.

Det långsiktiga, strategiska perspektivet

NORIAN Intelligent Automation kombinerar tillförlitlighet med framtidssäker teknik för att öka effektiviteten, minska antalet fel och låter Er behålla era värdefulla resurser. NORIANS specialister har tillsammans hundratals års erfarenhet av outsourcade tjänster inom redovisning och finans. Det är stor fördel när vi hjälper Er hitta potentialen för automatisering och skapa ett långsiktigt perspektiv för att maximera Er strategiska konkurrenskraft.

En annan styrka är vår förmåga och möjlighet att kunna erbjuda en kombination av traditionell outsourcing av redovisnings- och finanstjänster med olika tekniker inom automation. Människor kommer alltid att behövas för att övervaka och hantera avvikelser och det mänskliga omdömet behövs för att kunna ta vissa beslut. Därför kan nästan inga processer automatiseras helt och fullt och människor kommer att behövas oavsett hur avancerade automatiska arbetsflöden vi kan skapa.

Våra tjänster inkluderar:

 • Konsulttjänster för att hjälpa Er identifiera Er potential för automatisering, så kallad automationsanalys.
 • Hjälp med att skapa ett business case och en roadmap för Er automatiseringsresa.
 • Strategiskt automationsprogram.
 • Utbildning inom automations analys så att Ni själva kan lära Er identifiera och hitta Er potential.
 • Implementationer, optimeringar och underhåll av automationer, antingen på plats hos Er eller via fjärrförbindelse.
 • Omfattande kundtjänst skräddarsydd efter Era behov, support 24/7 är möjlig för affärskritiska processer

Typiska användningsområden för automatisering

NORIAN kunder kan betydligt förbättra sin konkurrenskraft och tillfredställelse bland medarbetarna genom att automatisera en stor del arbetsuppgifter. Typiska områden är redovisning och finanstjänster, HR, kundtjänst och arbetsuppgifter inom bearbetning och konsolidering av data. Eftersom alla företag är olika, är det inte alltid givet på förhand var dom stora besparingarna finns att hämta. Mot bakgrund av vår långa erfarenhet inom området, är det något vi gärna hjälper Er med.

Vilka processer kan man automatisera?

 • Leverantörsmasterdata
 • Fakturahantering
 • Kundmasterdata
 • Bokföring
 • Månads- och kvartalsbokslut
 • Rapporteringsrutiner
 • HR data underhåll
 • Löneberedning
Contact
Sending